april 2014

Adresseendringfunksjonen er nå utbedret

Av Admin Gold Source, 23 apr 2014 - 11:43

I den siste tiden har flere kunder meldt om problemer når de skal endre eller oppdatere sin adresse på sin konto. De har blitt bedt om å fylle ut firesifret postnummer og fullstendig navn på tross av at dette er gjort. Denne feilen er nå utbedret og adresse og andre opplysninger skal nå kunne endres under kontoinstillingene på din side.

Viktig informasjon om Hearbleed og endring av passord

Av Admin Gold Source, 10 apr 2014 - 14:32

Viktig informasjon til våre kunder.

Som majoriteten av andre nettsteder i Norge har også vår server vært påvirket av sikkerhetsbristene som er oppdaget i open SSL. Serverens programvare er nå oppdatert og sikkerhetshullet er i den forstand tettet. Sikkerhetsserfifikatet derimot er enda ikke byttet og leverandøren Geo Trust har ikke kommet med noen opplysninger om oppdateringer enda.