januar 2020

Godt nytt år!

Av Admin Gold Source, 2 jan 2020 - 11:40

Det ble en fin desember-avslutning på kursutviklingen i både gull (1517), sølv (17.85), og platinum (977).

2020 starter med styrke i en sesongmessig sterk periode, men kursene ligger fortsatt "bare" på tilsvarende nivåer som ved sen-sommeren ifjor - etter måneder med sidelengs kursbevegelser sett i et lengre perspektiv. Vi er svært positive til den potensielle kursutvilkingen for samtlige metaller det kommende året og - deretter. Dette må sees i sammenheng med at aksjemarkedene verden over handles opp mot sine all-time-high nivåer.