Enda færre mynter til markedet: US Mint stenger produksjonen på West Mint.

Av Admin Gold Source, 16 apr 2020 - 09:21


Tilgangen på gull- og sølvmynter ble plutselig enda dårligere ettersom US Mint på onsdag 15. april informerte om at de stenger sin produksjon på myntverket West Point i New York som følge av Corona pandemien. Det er sikkerheten til de ansatte som er motivet for beslutningen. Myntverket lager gull, sølv, platina og palladium mynter for hele verdensmarkedet.Besluttningen betyr at et allerede stramt marked blir enda strammere og prisene vil øke. Etterspørselen etter mynter begynte å øke kraftig allerede sommeren 2019 ettersom gullprisen da brøt ut av et 7 år langt sidelengsmarked etter kraftig prisvekst i årene etter finanskrisen i 2008. Men i den perioden var det mynter som allerede var produsert som tilfredstilte markedet. Etter flere år med manglende prisøkninger ble markedet forsynt fra kunder som benyttet anledningen til å selge tilbake til forhandlere.

Corona epidemien har senere økt etterspørselen enda mer siden januar og februar og myntverket ble utsolgt i mars på rekordtid. Nå er det få selgere i annenhåndsmarkedet, men dette kan endre seg ettersom enkelte vil kunne trenge likviditet når effektene av pandemien slår ut i økonomien, noen kan bli tvunget til å selge.

Premiene over metallprisen har allerede steget fra ca 1% over spot i et normalmarked i USA, til 10% for gullmynter og enda mer for sølvmynter.